Zadní desky


Zadní stěna rámu je jedním z důležitých komponentů Vašeho obrazu. Její kvalita naprosto zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu a trvanlivost celého rámování.
Materiál pro zadní stěnu je nutné vybírat s přihlédnutím k tomu, kde bude obraz umístěn. Bude-li to například ve větším vlhku (koupelna) nebo třeba v blízkosti přímého světelného zdroje. Důležité také je, bude-li
použito sklo nebo je finální adjustace spojena s laminací. Důležitým kritériem je také celková velikost rámovaného objektu.

FOAMBOARD
Moderní, lehké, pěnové desky s tenkou PVC horní a dolní vrstvou.
Síla 3 mm, 5 mm a 12,5 mm.
sendvic
LEPENKA
Standardní papírový karton, ve dvou tloušťkách 2 mm a 3 mm.
sendvic2